:: Inventar pentru tulburările de personalitateSC COGNITROM SRL
Piața 14 iulie, nr 18, cod 400325
Cluj-Napoca, CLUJ

office@cognitrom.ro
+40-264‑581-499
www.cognitrom.ro
facebook.com/cognitrom


Copyright © 2001 by PAR Psychological Assessment Resources, Inc. 16204 N. Florida Ave., Lutz, FL 33549. Toll-Free 1.800.331.TEST. www.parinc.com
Copyright © 2016 S.C. COGNITROM S.R.L. www.cognitrom.ro | office@cognitrom.ro | Tel.: 0264‑581499
Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau totală, în orice formă şi prin orice mijloace a acestei publicaţii fără acordul scris al Cognitrom.

OMNI-IV
Copyright © 2001 by PAR Psychological Assessment Resources, Inc.
Copyright © 2016-2019 S.C. COGNITROM S.R.L.