OMNI-IV este un instrument de evaluare clinică a tulburărilor de personalitate (Paranoic, Schizoid, Schizotipal, Antisocial, Borderline, Histrionic, Narcisist, Evitant, Dependent, Obsesiv-compulsiv). OMNI-IV a fost adaptat și validat pe populația din România (Ciuca, Costache și Albu, 2016). OMNI-IV oferă o cotare automată a răspunsurilor și generarea automată unui raport psihologic complex.


DESCRIERE GENERALĂ

Inventarul tulburărilor de personalitate OMNI-IV este un instrument ce permite autoevaluarea tulburărilor specifice de pe Axa II a DSM-IV. Acest inventar are vaste aplicaţii clinice şi de cercetare. Se dovedește a fi o metodă utilă şi eficientă de a obţine informaţii despre trăsăturile accentuate sau tulburările de personalitate ale unei persoane.

Itemi și scoruri obținute: 210 itemi cu răspunsuri pe scală Likert cu 7 trepte; Scoruri pe 12 scale: 10 scale de personalitate, o scală de distres psihologic actual și o scală de validitate; Evidențierea răspunsurilor la itemii critici.

Modalitate de aplicare: creion-hârtie.

Modalitate de cotare: computerizată .

Calități psihometrice: Consistență internă (0,48-0,94); Validitate test-retest (0,66-0.89); Validitate convergentă bună; Putere bună de discriminare între clinic și non-clinic.

Grup țintă: Persoanele din populația generală cu vârsta peste 18 ani.

Utilizatori: Psihologi clinicieni, Psihoterapeuți, Psihiatri

Timp mediu de aplicare: 23-30 de minute

REZULTATUL EVALUĂRII - BENEFICII

Un raport în format electronic, generat automat de soft-ul OMNI-IV. Acest raport conține rezultatele la toate scalele OMNI-IV (Tulburări de personalitate: Paranoic, Schizoid, Schizotipal, Antisocial, Borderline, Histrionic, Narcisist, Evitant, Dependent, Obsesiv-compulsiv; Scala de Distres Actual; Scala de Inconsistență a Răspunsurilor).

În plus față de datele brute și scorurile cotate, raportul conține și interpretările detaliate ale acestor rezultate, răspunsurile la itemii critici (cele mai grave simptome), grafice care sumarizează întreaga evaluare, pentru a fi ușor de urmărit vizual profilul trăsăturilor accentuale/tuburărilor de personalitate ale clientului.

BENEFICII: Evaluarea corectă și standardizată a tulburărilor de personalitate, în scopul evidențierii vulnerabilităților clienților de la nivelul personalității lor. Această evaluare este foarte relevantă în context clinic. Cunoașterea acestor trăsături de personalitate accentuate îl poate ajuta pe psiholog să construiască un plan adecvat de terapie, iar acest lucru poate favoriza foarte mult progresul terapeutic

ACHIZIȚIE ȘI CONȚINUT PACHET OMNI-IV

Pentru tarife și comenzi OMNI-IV consultați pagina dedicată de pe site-ul COGNITROM: Inventarul tulburărilor de personalitate (OMNI-IV)

Toate comenzile se fac prin site-ul Cognitrom.

La achiziționare, psihologul sau medicul psihiatru avizat primește următorul pachet:

ACTIVARE SOFTWARE OMNI-IV

Software-ul OMNI-IV poate fi utilizat numai de persoane licențiate care figurează în evidența COGNITROM.

La prima utilizare, software-ul OMNI-IV trebuie activat utilizând datele de activare primite în baza achiziției.

Programul necesită conexiune la internet pentru a putea fi activat.

SOFTWARE DE COTARE AUTOMATĂ ȘI GENERARE RAPORT PSIHOLOGIC

Versiunea actuală: 1.5 (2023-03)

Facilități oferite de software:

Software-ul funcționează doar pe sistemele de operare Windows: 11, 10, 8, 7

Programul necesită conexiune la internet pentru a putea fi activat sau pentru a suplimenta numărul de cotări.

Dimensiune software: 80mb

VĂ RECOMANDĂM ȘI ALTE INSTRUMENTE CLINICE:

CONTACTCOGNITROM SRL
Piața 14 iulie, nr 18, cod 400325
Cluj-Napoca, CLUJ

[email protected]
0749122603
www.cognitrom.ro
facebook.com/cognitrom


Copyright © 2001 by PAR Psychological Assessment Resources, Inc. 16204 N. Florida Ave., Lutz, FL 33549. Toll-Free 1.800.331.TEST. www.parinc.com
Copyright © 2016 S.C. COGNITROM S.R.L. www.cognitrom.ro | [email protected] | Tel.: 0264-581499
Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau totală, în orice formă şi prin orice mijloace a acestei publicaţii fără acordul scris al Cognitrom.

OMNI-IV
Copyright © 2001 by PAR Psychological Assessment Resources, Inc.
Copyright © 2016-2023 S.C. COGNITROM S.R.L.